Mainos

Turusta on tulossa vahva teekkarien ja insinööriopiskelijoiden kaupunki

Tekniikan opiskelua kehitetään Varsinais-Suomessa.
Tekniikan opiskelijoiden määrä kasvaa merkittävästi Turussa.

Alkanut vuosi on tärkeä diplomi-insinööriksi unelmoivien kannalta, sillä yhä useampi saa opiskelupaikan Turusta.

Turun yliopisto uudistaa kokonaan diplomi-insinöörikoulutuksen ja opiskelupaikkoja lisätään.

Tänä vuonna yliopistoon otetaan 273 uutta tekniikan opiskelijaa, joka on yli kaksinkertainen määrä entiseen verrattuna.

- Varsinais-Suomen yritykset ovat lähteneet tähän voimakkaasti mukaan ja yhdessä tässä tehdään työtä myös koko Suomen tulevaisuutta ja kansantaloutta ajatellen, kertoo Turun yliopiston vararehtori, professori Mika Hannula.

Myös Turun ammattikorkeakoulu on kasvattanut merkittävästi uusien insinööriopiskelijoiden sisäänottoa. Tekniikan opiskelijoita otetaan noin 200 enemmän aiempiin vuosiin verrattuna, kokonaismäärän ollessa jo lähes 900.

- Tähtäämme yhdessä yliopiston kanssa siihen, että Turusta tulee yksi Suomen keskeisimpiä tekniikan opiskelun kaupunkeja. Kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen, tämä on mahdollista. Tämä on huomattu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini linjaa.

Tekniikan opiskelua vahvistetaan laajalla korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.

- Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä ja muista Kupittaan alueen uusista tekniikan laboratorioista muodostuu merkittävä kone- ja materiaalitekniikan, sekä muiden tekniikan alojen yhteinen kotipesä , Soini kertoo.

Turku nostaa profiiliaan

Vaikka tekniikan alan koulutus on aina ollut vahvaa ammattikorkeakoulutasolla Turussa ja Varsinais-Suomessa, yliopistossa tekniikan alan koulutus ei ole ollut alkuunkaan alueen tarpeiden tasolla.

Nykyisin Varsinais-Suomessa on diplomi-insinöörejä esimerkiksi Pirkanmaan määrään verrattuna vain neljäsosa.

- Varsinais-Suomi on koko maan toiseksi tärkein vientimaakunta ja vientiteollisuudesta suurin osa on teknologiateollisuutta tai sellaista liiketoimintaa, joka on sitä lähellä, Mika Hannula pohjustaa.

Diplomi-insinööreistä ja insinööreistä huutava pula työmarkkinoilla

Tällä hetkellä työmarkkinoilla onkin huutava pula tekniikan osaajista.

- Osaajapula on heijastunut lounaisen Suomen tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiokykyyn. Täältä on osittain puuttunut tekniikan innovaatiotoiminnalle luonteinen opettajien, tutkijoiden ja startupien muodostama vahva yhteisö, Juhani Soini jatkaa.

Soinin arvion mukaan tästä syystä Varsinais-Suomen yritykset ovat panostaneet selvästi vähemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan kuin muiden kasvukeskusten yritykset.

Muutos on siis erittäin toivottu.

- Varsinais-Suomessa konepajateollisuudessa ollaan keskitytty valmistavaan työhön, tuotekehitystyö on ollut pienemmässä roolissa, Soini toteaa.

- Turun yliopiston tekniikan laajennuksessa on mukana iso joukko alueen yrityksiä, jotka haluavat olla mukana opetuksessa ja tarjota myös kesätyöpaikkoja tekniikan opiskelijoille. Tämä kaikki korostaa sitä, kuinka tärkeää yrityksille on saada lisää osaavaa työvoimaa alueelle, Mika Hannula summaa.

Valoisa tulevaisuus nuorilla edessä

Iida Ikonen ja Niklas Pelander opiskelevat Turussa biotekniikkaa, Ikonen yliopistossa ja Pelander ammattikorkeakoulussa.

Opiskelupaikkojen lisäys innostaa opiskelijoita, vaikka he ovatkin jo varsin pitkällä opinnoissaan.

- Se motivoi omaa opiskelua, haluaa tulla alalla mahdollisimman hyväksi, Niklas Pelander pohtii.

Iida Ikonen on käynyt useissa lukioissa kertomassa tekniikan opinnoista.

- Olen aina kehottanut ajattelemaan siten, että nykyisin valitaan ala, ei ammattia. Tulevaisuus sitten näyttää, millaista työtä alalla tekee. Ei sellaisia työtehtäviä ole välttämättä vielä edes keksitty, kun teknologia kehittyy koko ajan.

Positiiviset työnäkymät saavat nuoret kannustamaan muitakin hakeutumaan opiskelemaan Turkuun.

- Turku on opiskelijaystävällinen kaupunki, jossa oppilaitosten kesken on paljon yhteistä tekemistä. Opiskelijoille tarkoitettuja edullisia asuntoja on lähellä kampuksia ja liikkuminen on helppoa, Iida Ikonen luettelee.

TURUN YLIOPISTO
www.utu.fi/tekniikka

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
www.turkuamk.fi

ÅBO AKADEMI
www.abo.fi

YRKESHÖGSSKOLAN NOVIA
www.novia.fi